پنجشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۶

Change is nature

از این گفتگو در Ratatouille خیلی خوشم آمد:

Django: [showing the exterminator shop to Remy with the dead rats in the window] The world we live in belongs to the enemy, we must live carefully. We look out for our own kind, Remy. When all is said and done, we're all we've got.[Django starts to walk away]

Remy: [defiantly] No. Dad, I don't believe it. You're telling me that the future is - can only be - more of this?

Django: This is the way things are; you can't change nature.

Remy: Change is nature, Dad. The part that we can influence. And it starts when we decide.

Django: [Remy turns to leave] Where are you going?

Remy: Hopefully, forward.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت: یاد یک چیزی افتادم. جلسه‌ی اوّل درس معادلات دیفرانسیل، استادمان از ما خواست هر کداممان بگوییم از این جمله چه می‌فهمیم: «هیچ چیز در طبیعت به اندازه‌ی تغییر ثابت نیست.»

استاد خیلی خوبی بود آقای مالکیان. خدا شاگردهای بهتر از من نصیبش کند!

برچسب‌ها:

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home