یکشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۶

پس لرزه های نمایشگاه

از نتایج دو روز نمایشگاه‌گردی لیلا و خرید چندین کتاب جدید، یکی هم این است که انفجار سالانه‌ی سه کتابخانه‌اش فرا رسیده. در نتیجه سرریز کتابها (که بر اساس قاعده‌ی انتخاب طبیعی مرحوم داروین دست‌چین شده‌اند) به اتاق این جانب هدایت گشته‌است که در زیر مشاهده می‌فرمایید. چون صاحبه‌ی کتابها به هیچ روی خمیر شدن آنها را تاب ندارد، قرار است به نحو مقتضی کتابها را به خوانندگان بعدی برسانیم. اگر احیاناً خواهان هر کدام از این کتابها هستید، کافی است به کاتب‌باشی مسیر یک ذرّه ایمیل بزنید. هر کدام را که بخواهید، (اگر خواننده باشید و در شعاع چند کیلومتری ما) رایگان است. البته کاتب‌باشی خودش هم کتاب زیاد دارد که به امید رساندن به دست خواننده‌ی بعدی زیر تختش انبار کرده. لطفاً راه‌حل ارائه کنید؛ راه‌حلّی که به خمیر کاغذ منتهی نشود البته. (کتابخانه‌ها را قبلاً آزموده‌ایم و مخصوصاً درباره‌ی کتابهای تخصّصی راه خوبی نبوده.)

برچسب‌ها:

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home