پنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۵

چه خبر شده؟

اين پست را بخوانيد. براي من يكي كه خيلي عجيب است. امضا كنندگان نامه‌اي كه به آن اشاره شده، آدمهاي احمق يا كم‌سوادي نيستند. ديدن و مصاحبت با بسياري از آنها، مخصوصاً David Gross، Eugen Merzbacher، Frank Wilczek و Edward Witten براي من وخيلي از دوستانم در حكم آرزوي دور و درازي است. حالا اينها به بوش نامه نوشته‌اند كه به ايران حمله اتمي نكن. چه خبر است؟ يا ما خيلي از مرحله پرتيم، يا آنها. هيچ كدام از اين دو حالت هم جالب نيست.

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home