دوشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۴

تبليغات

شهر كم كم با تبليغات نامزدها پوشيده مي شود. نمي دانم شما نسبت به اين مسأله چه حسّي داريد، ولي براي من به شدّت افسرده كننده است. گستردگي اين تبليغات در خوشبينانه ترين حالت نشانگر چند چيز است:

اوّلين مسأله اين است كه نامزدهاي محترم، كه همگي از« رجال سياسي» جامعه و آگاه به شرايط هستند، مي دانند كه شدّت و حجم تبليغات و چيزهايي مثل اندازه و كيفيّت پوسترها روي ميزان رأي آنها اثر خواهد داشت. اين به معني آن است كه توده مردم از روي عقل و منطق و با توجّه به سوابق نامزدها به آنها رأي نميدهند بلكه تابع عقل بصري خود هستند.

حالت خوشبينانه تر اين است كه بگوييم نامزدهاي محترم در اين مورد اشتباه مي كنند و مردم به اين چيزها زياد توجّه ندارند ويا لااقل در انتخاب رئيس جمهور اين هزينه ها را امتياز نمي دانند (يا امتياز منفي مي دانند) كه اين هم چيز خوبي نيست: اين به معني عدم شناخت « رجال سياسي» جامعه ما نسبت به مردم است و اين كه نهايتاً يكي از آنها رئيس جمهور ما خواهد بود نگران كننده و باعث تأسّف است.

مسأله ديگري كه از اين حجم بي امان تبليغات مي شود فهميد اين است كه اين آقايان همگي جيبهاي گشاد و دوستان سخاوتمندي دارند كه در راه رسيدن به قدرت حاضرند چنين مخارج ميلياردي را بدهند، اين كه شعارهايي مثل فقرزدايي و رسيدگي و توجّه به حال محرومان و آسيب ديدگان جامعه از حلقوم هر كدام از اين 8 نفر هم كه در بيايد چندان قابل اعتنا نيست.

اگر اين متن را مي خوانيد ممكن است بگوييد كه اين حرفها كودكانه و از روي سادگي من است. ممكن است اين طور باشد، امّا حدّأقل در مورد يك مسأله حق با من است: اين كه اين مسايل ذاتاً داراي اهمّيّت هستند را نمي شود انكار كرد. فرضاً نوع نگاه و برداشت من در مورد اين مسائل ابتدايي و ساده انگارانه باشد، امّا نمي توانيد بگوييد اين مسائل مهم نيستند. ما در اين كشور زندگي مي كنيم و اين كه رئيس جمهور (و به طور كلّي سياستمداران ما) چه كساني باشند اثر مستقيم بر تمام جوانب زندگي ما دارد. اين را هم به ياد داشته باشيم كه كشور ما براي داشتن سياستمداران سالم و مردمي راه طولاني و پرزحمتي را طي كرده: براي نمونه فقط به همين مسأله توجّه كنيد كه چند صد هزار نفر در مجموع جريانات پيروزي انقلاب و ترورها و بمب گذاريهاي بعد از آن و در طول جنگ تحميلي كشته(شهيد) شده اند. آيا تحمّل داريد كشته شدن كسي را نظاره گر باشيد؟

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home