دوشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۴

انتخاب

شش نفر از مجموع هزار و چند نفر براي كانديداتوري در انتخابات برگزيده شدند. اين انتخاب در زماني كمتر از دو هفته انجام گرفت. البتّه هيچ كس نمي تواند اين مسأله را انكار كند كه رقم ثبت نام كنندگان بسيار مضحك بود و حتّي پنج درصد از آنها هم شانسي براي تأييد صلاحيت نداشتند، امّا شاهكار شوراي نگهبان تقليل دادن تعداد برگزيدگان به كمتر از شايد نصف تعداد قابل پيش بيني بود. همان طور كه قبلاً هم توسّط شوراي نگهبان اعلام شده بود، در قانون اساسي امكان اعتراض به ردّ صلاحيتها پيش بيني نشده است و اين پايان داستان خواهد بود. اعتراف مي كنم كه شخصاً براي شركت در انتخابات دچار ترديد جدّي شده ام. هرچند شخصي كه قصد داشتم به او رأي دهم اكنون در فهرست شش نفره تأييد شدگان است ، امّا اكنون حس مي كنم با رأي دادن به او در هيچ «انتخابي» شركت نداشته ام و صرفاً سربازي در يك لشگر پيروز ( يا شكست خورده؟؟؟؟) خواهم بود كه به فرامين (رهنمودهاي) مافوقم عمل كرده ام.

برچسب‌ها:

0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home